จากเมื่อก่อนกูเกิลมีช่องทางโปรโมทแอพ Google Play ผ่านทาง Google+ ทางเดียว แต่ตอนนี้กูเกิลได้สมัครบัญชีทวิตเตอร์ @GooglePlay เพื่อการโปรโมทอีกทางหนึ่ง โดยทวีตแรกคือ
Hello world! Follow us for special promotions, exclusive content, updates, and awesomeness from Google Play.
ที่มา - Android Central


อ่านต่อ...