เวฟ 110 ฝาเป็นของซุปเปอร์คลับ ชุดไฟซุปเปอร์คลับ(ปีใหม่) จากญี่ปุ่นแท้ ให้ทั้งชุด
ลูกเชีย ชัก3 ข้อ 110 วา่วไทเกอร์ แคมแต่ง คาร์บูเอ็นโปร ข้อไม่ดัง วาวไม่จม ควันไม่ไหล