ดูเหมือนเรื่องของแผนที่บน iOS 6 จะยังมีออกมาเรื่อยๆ ล่าสุดมีผู้พบว่าหากเราแชร์ข้อมูลพิกัดหรือสถานที่ผ่ านแอพแผนที่บน iOS 6 ซึ่งสามารถส่งต่อได้ผ่านอีเมล, ข้อความ, Twitter หรือ Facebook นั้น หากผู้รับข้อมูลเปิดดูลิงก์ที่ได้มาด้วยเว็บเบราเซอร ์ในคอมพิวเตอร์ หรือดูผ่านอุปกรณ์พกพาที่ไม่ใช่ iOS 6 (รวมถึง iOS 5 ด้วย) มันจะแสดงผลเป็นพิกัดใน Google Maps แทน
ทั้งนี้สาเหตุดังกล่าวก็เป็นเพราะระบบแผนที่ของแอปเป ิลเองนั้นยังไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้งานบนเว็บ จึงทำให้แม้ url จะเป็น maps.apple.com แต่มันก็จะส่งต่อไปหา maps.google.com นั่นเอง
จากการทดสอบในหลายรูปแบบของ TechCrunch พบว่าหากเรากดเรียกข้อมูลแชร์พิกัดแผนที่ผ่านอุปกรณ์ iOS 6 ไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter, Safari, iMessage หรืออีเมล มันจะแสดงผลโดยเรียกแอพแผนที่บน iOS 6 ขึ้นมาให้ ยกเว้นแต่ถ้าเรากดผ่านแอพ Facebook บน iOS 6 มันกลับเรียก Google Maps มาให้ครับ
ที่มา: TechCrunch
สำหรับตัวอย่างถ้าใครยังไม่เห็นภาพ ผมลองแชร์พิกัดสถานที่ให้ส่งมาที่อีเมล ซึ่ง iOS 6 จะส่งมาเป็นไฟล์แนบ vCard จะเห็นว่า url นั้นเป็น maps.apple.com แต่ลองเข้าไปตามลิงก์ก็จะพบว่ามันส่งต่อไปที่ maps.google.com ครับ
สถานที่: Central World Plaza
อ่านต่อ...