นักพัฒนาค้นพบว่า Safari ใน iOS 6 ฝ่าฝืนข้อกำหนดของโปรโตคอล HTTP ด้วยการ cache หน้าเว็บที่ถูกเรียกด้วยเมท็อด POST ไว้ทั้งที่ไม่ควรจะทำ ซึ่งทำให้การแสดงผลหน้าเว็บผิดพลาดไปจากที่ควรจะเป็น
วิธีหรือเมท็อดที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเบราว์เซอร์ กับเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นมีด้วยกันหลายชนิด แต่เมท็อดที่นิยมก็คือ GET และ POST ทั้งนี้การร้องขอหน้าเว็บโดยใช้เมท็อด GET ด้วยพารามิเตอร์เดิมนั้น มักจะได้หน้าเว็บที่เหมือนกันเสมอ ดังนั้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลมาให้เบราว์เซอร์แล ้ว เบราว์เซอร์มักจะเก็บ (cache) หน้าเว็บที่ได้มานั้นไว้ในเครื่อง เมื่อผู้ใช้เรียกหน้าเว็บเดิมด้วยพารามิเตอร์เดิมอีก ครั้ง เบราว์เซอร์ก็จะแสดงหน้าเว็บที่เก็บไว้ในเครื่องเลยโ ดยไม่จำเป็นต้องร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งให้เส ียเวลา
ในทางตรงกันข้าม ข้อกำหนดของโปรโตคอล HTTP ระบุไว้ว่าเบราว์เซอร์ไม่ควร cache หน้าเว็บที่ได้จากเมท็อด POST เพราะการเรียกเว็บด้วยเมท็อด POST นั้นอาจจะไม่ได้หน้าเว็บที่มีหน้าตาเหมือนเดิมทุกครั ้งแม้ว่าจะใช้พารามิเตอร์เดิมก็ตาม เบราว์เซอร์ควรร้องขอหน้าเว็บจากเซิร์ฟเวอร์เองโดยตร งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
ปรากฎว่ามีนักพัฒนากลุ่มหนึ่งโพสต์ใน Stack Overflow ว่าหน้าเว็บของพวกเค้าที่เป็น Ajax นั้นแสดงผลไม่ถูกต้องบน Safari ของ iOS 6 จากการตรวจสอบก็พบว่า Safari เวอร์ชันนี้ตั้งหน้าตั้งตา cache หน้าเว็บไว้ทั้ง ๆ ที่เป็นเมท็อด POST และแม้จะสั่งปิดไม่ให้ Safari เก็บค่าไว้แล้วก็ตาม
งานนี้ทำให้นักพัฒนาต้องปวดหัวและความพยายามในการแก้ ไขหลายทางก็ไม่ได้ผล ทางออกที่ใช้ได้ตอนนี้ก็คือต้องใส่ค่า timestamp เป็นพารามิเตอร์หนึ่งของเมท็อด POST ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ Safari เห็นชัด ๆ ว่าเป็นการเรียกที่ไม่ซ้ำกันและไม่ดื้อดึงที่จะ cache หน้าเว็บไว้อีก
ที่มา - Ars Technica


อ่านต่อ...