Engadget เผยผลการเปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องหลังของ iPhone 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 4S, Samsung Galaxy S III, HTC One X และ Nokia 808 PureView โดยผลการถ่ายภาพออกมาดีกว่า iPhone 4S อย่างเห็นได้ชัด
ภาพจากกล้องของ iPhone 5 สามารถเอาชนะภาพจาก iPhone 4S ไปได้ทั้งในด้านการถ่ายภาพในสภาวะแสงมืดและสภาวะแสงก ลางแจ้ง แต่ส่วนตัวคิดว่ายังไม่สามารถเอาชนะทั้ง Galaxy S III, HTC One X และ 808 PureView ในด้านการถ่ายภาพในที่มืด ส่วนภาพจากกลางแจ้งนั้นสูสีกับ Galaxy S III และคุณภาพภาพดีกว่า HTC One X
ท้ายข่าวมีภาพเปรียบเทียบ ดูได้หลัง Break ครับ
ที่มา - Engadget


อ่านต่อ...