News Image Thumbnail:โทรจัน Encriyoko เพิ่งถูกค้นพบเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ตัวมันเองทำงานด้วยการเข้ารหัสไฟล์เอกสารจำนวนมากในเ ครื่อง โดยสร้างกุญแจการเข้ารหัสด้วยการสุ่มขึ้นมาหรือใช้กุ ญแจจากไฟล์ D:\nepia.dud จุดที่ทำให้มันน่าสนใจกว่าโทรจันอื่นๆ คือมันพัฒนาด้วยภาษา Go
ตัวโทรจันเป็นไฟล์ติดตั้งที่เขียนด้วย .NET ใช้ชื่อไฟล์ว่า GalaxyNxRoot.exe เมื่อติดตั้งแล้วจะได้สองไฟล์ที่พัฒนาด้วยภาษา Go นั่นคือ PPSAP.exe และ adbtool.exe ไฟล์แรกจะอัพโหลดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องของเรากลับไป ยังเซิร์ฟเวอร์ อีกไฟล์หนึ่งจะดาวน์โหลด DLL สำหรับการเข้ารหัสไฟล์ในเครื่องของเรามารัน
ใครรูทเครื่องเล่นด้วยโปรแกรมแปลกๆ บ่อยๆ ก็ระวังตัวกันด้วยนะครับ
ที่มา - Symantec


อ่านต่อ...