มีรายงานจากผู้ใช้ในประเทศฝรั่งเศสว่าเฟซบุ๊กนำข้อคว ามส่วนตัว (private message) ที่พูดคุยระหว่างกันมาแสดงเป็นการโพสบนหน้าวอลล์ของผ ู้ใช้ โดยผู้ที่ประสบปัญหานี้จะมีข้อความที่เพื่อนตอบกลับม าในแชตและการส่งข้อความส่วนตัว กลายเป็นการโพสบนหน้า Timeline และใช้ค่าความเป็นส่วนตัวแบบเดียวกับการที่เพื่อนคนอ ื่นๆ มาโพสบนหน้า Timeline
เหตุการณ์แบบนี้ทำให้ข้อความที่ควรจะคุยกันในกลุ่มหร ือคุยกันสองต่อสอง กลายเป็นข้อความที่เห็นไปยังเพื่อนทุกคน หรือเห็นสู่สาธารณะในกรณีที่เปิดให้คนอื่นสามารถโพสบ น Timeline แบบสาธารณะได้
ข้อความที่ปรากฎมีเฉพาะข้อความในช่วงปี 2007-2009 เท่านั้น และทางแก้ในช่วงนี้คือปิดข้อความที่คนอื่นโพสบน Timeline ให้มองเห็นแบบเฉพาะเราเท่านั้น (only me) อย่างเดียวไปก่อนจนกว่าจะมีการยืนยันว่าปัญหาถูกแก้ไ ขแล้ว
สำหรับคนไทยผมแนะนำให้ปรับตั้งค่าทันทีเพื่อความปลอด ภัยครับ
ที่มา - The Next Web


อ่านต่อ...