ข่าวนี้ไม่ใช่ระบบ auto caption หรือการถอดเสียงในวิดีโอออกมาเป็นซับไตเติลโดยอัตโนม ัติ ซึ่งมีใน YouTube มาสักระยะหนึ่งแล้ว (เป็นบางภาษา) นะครับ
แต่มันเป็นระบบคล้ายๆ กับเว็บพวก dotSUB ที่เปิดให้คนดูเข้ามาช่วยกันแปลซับไตเติลได้
กรณีของ YouTube จะแปลซับไตเติลได้ต้องให้เจ้าของวิดีโอเป็นคนอนุมัติ เท่านั้น (กดปุ่ม Request Translation ในหน้า Edit Video) และวิดีโอต้องมีซับไตเติลในภาษาใดภาษาหนึ่งอยู่ก่อนแ ล้วด้วย
เจ้าของวิดีโอสามารถส่งคำเชิญไปยังคนอื่นๆ ทางอีเมลให้เข้ามาช่วยแปลได้ ระหว่างการแปล YouTube ยังทำหน้าจออำนวยความสะดวก ให้ดูวิดีโอเทียบกับข้อความแต่ละช่วงได้ง่าย และในบางภาษา กูเกิลจะใช้ Google Translate ช่วยแปลทำทางไว้ให้ก่อนด้วย
ที่มา - YouTube Creator


อ่านต่อ...