News Image Thumbnail:ในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์คกลายเป็นเครื่องมือแจ้งเตื อนภัยชั้นเยี่ยม และยังคงพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก โดย Twitter เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะ
ฟีเจอร์ใหม่นี้มีชื่อว่า Lifeline ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติได ้ง่ายขึ้น โดยสามารถหาว่าอยู่ในเขตประสบภัยหรือไม่ได้ง่ายๆ ด้วยการค้นหาด้วยรหัสไปรษณีย์ และยังใช้หาข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ แบ่งตามเวลาได้ละเอียดขึ้น และยังตั้งให้ส่งข้อความเตือนมายังอุปกรณ์ของเราได้อ ีกด้วย โดยข้อมูลเหล่านี้ Twitter ระบุว่าได้มาจากการร่วมมือกับรัฐบาล และการปกครองส่วนภูมิภาคของญี่ปุ่น
ตอนนี้ Lifeline ยังใช้ได้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น และมีแผนจะขยายเพิ่มในอนาคตครับ (เชื่อว่าชั่วโมงนี้คนไทยคงอยากได้กันบ้างแล้ว)
ที่มา - Twitter Blog


อ่านต่อ...