Hitachi เผยวิธีการเก็บข้อมูลดิจิทัลที่สามารถคงอยู่ได้เป็นพ ันปีโดยไม่มีการเสียหายของข้อมูลใด ๆ เลย ด้วยการบันทึกมันลงในแผ่นแก้วควอทซ์ (quartz glass) ในรูปแบบของไบนารี ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลภายในได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ทั่ว ไป
แผ่นแก้วควอทซ์ต้นแบบขนาดหนึ่งตารางนิ้วที่มีความหนา สองมิลลิเมตรจะเก็บข้อมูลแบบเลเยอร์ของกลุ่มจุดไบนาร ีได้สี่เลเยอร์ เท่ากับความจุที่ 40 MB โดยฝ่ายวิจัยของ Hitachi บอกว่ายังสามารถเพิ่มชั้นของเลเยอร์ลงไปได้อีก
ข้อดีของการสำรองข้อมูลภายในแก้วควอทซ์ก็คือความสามา รถในการทนความร้อนระดับ 1,000 องศาเซลเซียสได้นานสองชั่วโมง รวมถึงความทนทานต่อสารเคมีและคลื่นวิทยุรวมถึงน้ำ โดยข้อมูลภายในไม่เกิดการเสียหายเลย พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นแหล่งสำรองข้อมูลที่ทนได้แทบทุกภัยธรรมชาติ นั้นเอง
ถึงตอนนี้ Hitachi ยังไม่มีแผนจะนำเทคโนโลยีนีมาใช้จริงแต่อย่างใด ดูภาพของการเก็บข้อมูลได้จากที่มาครับ
ที่มา - Tech Central


อ่านต่อ...