News Image Thumbnail:มีการตรวจพบการบุกรุก mirror ของโครงการ phpMyAdmin บน SourceForge และตรวจพบการแก้ไขเพื่อวาง backdoor ในไฟล์ server_sync.php เพื่อให้แฮกเกอร์สามารถรันคำสั่ง PHP จากระยะไกลได้
จากการตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขไฟล์จาก 'cdnetworks-kr-1' ซึ่งเป็น mirror ที่อยู่ในเกาหลีใต้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 22 กันยายน จากล็อกไฟล์ของระบบพบว่ามีการดาวน์โหลดไฟล์ phpMyAdmin-3.5.2.2-all-languages.zip เป็นจำนวนกว่า 400 ครั้งโดยทาง SourceForge ก็ได้พยายามติดต่อกับผู้ใช้งานที่มีดาวน์โหลดไปในเรื ่องนี้แล้ว
สำหรับแนวทางการตรวจสอบและแก้ไขนั้น ผู้ใช้งานควรที่จะตรวจเช็คเวอร์ชันของโปรแกรมรวมถึงค ้นหาไฟล์ server_sync.php ว่ามีอยู่หรือไม่ หากมีก็ควรดาวน์โหลดและติดตั้งใหม่จากแหล่งที่น่าเชื ่อถือ รวมถึงการตรวจสอบ hash ของไฟล์หลังจากดาวน์โหลดเสร็จนั้นๆ ด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ ก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับ
ที่มา - phpMyAdmin Security, SourceForge via ZDNet


อ่านต่อ...