ดีเดย์ต.ค. ! เริ่มป้ายทะเบียนใหม่นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมนำป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่ที่มี ตัวเลขนำหน้าตัวอักษรออกมาให้บริการกับประชาชนประมาณ กลางเดือนตุลาคมนี้ หลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วยตัว ฆฮ เป็นหมายเลขทะเบียนหมวดสุดท้ายใกล้จะหมดแล้ว คาดว่าจะหมดในช่วงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่กำหนดให้เปิดให้บริการป้ายทะเบียนรูปแบบพ อดี

"ป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่จะแตกต่างจากป้ายทะเบียนที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน โดยปัจจุบันจะเป็นในลักษณะตัวอักษรนำหน้าตัวเลข เช่น กก 1111 แต่ป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่จะมีตัวเลขนำหน้าตัวอักษรด้ วย เช่น 1 กก 1111 จะช่วยรองรับการให้บริการประชาชนได้ถึง 175 ปี จึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาขาดแคลนตัวเลขป้ายทะเบียนแน ่นอน ส่วนป้ายทะเบียนที่จะนำมาให้บริการ ทางกรมการขนส่งได้รับมอบป้ายรูปแบบใหม่จากทางบริษัทผ ู้ผลิตแล้วประมาณ 4 ล้านแผ่นป้าย จึงเพียงพอกับจำนวนผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนแน่นอน"

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ขอจดทะเบียนรถใหม่กับกรมการขนส่ง ทางบกทั่วประเทศขณะนี้มีประมาณ 80,000 คันต่อเดือน จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 40,000 คันต่อเดือน เฉพาะรถที่ขอจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯมีประมาณ 40,000 คันต่อเดือน จากเดิม 20,000 คันต่อเดือน

นายสมชัยกล่าวว่า สำหรับสาเหตุที่มีผู้ไปยื่นขอจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มขึ ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล จึงส่งผลให้ประชาชนสนใจซื้อรถยนต์มาใช้งานเพิ่มมากขึ ้น ขณะเดียวกันเห็นว่าการที่มีจำนวนรถยนต์บนท้องถนนเพิ่ มมากขึ้น ไม่น่าจะส่งผลต่อปัญหาการจราจรมากนัก เพราะสาเหตุหลักน่าจะเกิดจากฝนตกหนัก จนทำให้มีน้ำท่วมขัง รวมถึงการขับขี่รถยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจราจร โดยเฉพาะรถขนส่งสาธารณะที่มักจะจอดคร่อมเลน จนก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ที่ผ่านมาได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วพบว่ายังมีผู้ ขับขี่เป็นจำนวนมากที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก ยังอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อนำงบประมาณไปทำป้ายทะเบียนให้กับผู้ที่ได้รับผล กระทบจากปัญหาป้ายทะเบียนแตกลายงา หากได้รับการอนุมัติ จะเร่งนำมาดำเนินการเพื่อทำแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ให้กั บผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนแตกลายงาได้ท ันที

"ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีประชาชนมาร้องเรียนเรื่องป้ายทะเบียนแตกลายงาแล ้ว คงอาจจะเป็นเพราะบางคนไม่ได้สนใจมากนัก แต่หากนำมาเปลี่ยนที่กรมการขนส่งทางบกก็จะเปลี่ยนให้ ฟรี ถ้ามีป้ายทะเบียนเหลืออยู่ก็สามารถจัดทำป้ายให้ได้ทั นที แต่หากไม่มีก็คงต้องรองบประมาณใหม่ที่ขอไปก่อน จึงจะสามารถจัดทำป้ายใหม่ให้ได้"

ที่มา :