Jerry Brown ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียไปที่สำนักงานใหญ่ของ Google เพื่อเซ็นร่างกฏหมาย SB 1298 ว่าด้วยการอนุญาตให้รถยนต์แบบไร้คนขับวิ่งบนท้องถนนจ ริงได้
ร่างกฏหมายนี้ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของร ถยนต์แบบไร้คนขับ โดยหลังจากกฏหมายฉบับนี้บังคับใช้งาน ผู้ผลิตรถยนต์สามารถนำรถแบบไร้คนขับออกทดสอบจริงบนท้ องถนนได้ ตราบใดที่มีผู้ขับรถที่มีใบขับขี่นั่งประจำตำแหน่งผู ้ขับเพื่อควบคุมรถในกรณีฉุกเฉิน
Brown กล่าวว่าร่างกฏหมายนี้จะช่วยผลักดันให้เทคโนโลยีในนิ ยายไซ-ไฟกลายเป็นจริง และเป็นก้าวใหม่ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของรัฐแคลิฟ อร์เนีย และโลกทั้งใบ
Sergery Brin กล่าวในงานแถลงข่าวว่ารถยนต์แบบไร้คนขับนั้นสามารถลด อัตราการเกิดอุบัติเหตุ และหวังว่าจะเห็นรถต้นแบบที่ปลอดภัยกว่ารถแบบมนุษย์ข ับ
ถ้ายังจำกันได้ในปี 2010 Google เคยทดลองขับรถแบบไร้คนขับเป็นระยะทางรวมประมาณ 140,000 ไมล์ครับ
ที่มา - AllThingsD


อ่านต่อ...