เมื่อต้นปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้เปิดตัวโครงการ Clean IT โดยระบุว่าเป็นการลดความเสี่ยงจากการก่อการร้ายทางอิ นเทอร์เน็ต โดยจะสร้างตระหนักถึงการก่อการร้ายผ่านอินเทอร์เน็ต ให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการรายงานพฤติกรรมน่าสง สัย และสร้างกฎหมายให้ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในการช ่วยเหลือที่จะตรวจสอบพฤติกรรมน่าสงสัย ซึ่งรวมไปถึง "การใช้ระบบตรวจจับอัตโนมัติ"
ล่าสุดกลุ่ม European Digital Rights ที่เป็นการรวมตัวกันของ NGO ด้านสิทธิเสรีภาพทั่วยุโรปได้เปิดโปงเอกสารรายละเอีย ดโครงการ Clean IT แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้จะสร้างข้อตกลงให้ชาติสมาชิ กออกกฎหมายที่เปิดให้

  • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตรวจสอบเนื้อหาที่เป็นการก่ อการร้ายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแจ้งเตือนและตอบสนอง (notice and take action)
  • ทำให้การวางลิงก์เป็นความผิดในแบบเดียวกับการโพสเนื้ อหา
  • บริษัทอินเทอร์เน็ตจะต้องบังคับใช้ชื่อจริงในการลงทะ เบียนเท่านั้น รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์จะต้องใช้ภาพจริง
  • แนะนำให้บริษัทอินเทอร์เน็ตสร้างระบบตรวจจับอัตโนมัต ิเพื่อตรวจหาเนื้อหาเป็นภัย สร้างระบบตรวจเนื้อหาคล้ายคลึงเนื้อหาเดิมเพื่อไม่ให ้อัพโหลดซ้ำ และก่อนลบเนื้อหาต้องส่งเนื้อหานั้นให้ตำรวจอย่างรวด เร็วเอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนวทางเพื่อการพิจารณาร ะหว่างชาติสมาชิก แต่แนวทางหัวข้อที่จะพูดคุยในโครงการนี้ก็แสดงให้เห็ นว่าจุดประสงค์ของโครงการนี้ไม่เป็นมิตรต่ออินเทอร์เ น็ตเสรีนัก

เอกสารลงวันที่ 20 เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ยังไม่แน่ชัดว่ามันอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยในระดับใดจ ึงออกมาเป็นเช่นนี้ แต่หลังจากนี้โครงการนี้คงถูกเพ่งเล็งจากหลายฝ่ายอย่ างต่อเนื่อง
ที่มา - TechDirt



อ่านต่อ...