Dropbox ประกาศคุณสมบัติใหม่ โดยผู้ใช้งานสามารถแชร์ไฟล์ใน Dropbox ไปที่ Facebook Groups ได้แล้ว โดยใช้วิธีการเพิ่มไฟล์เข้าไปเหมือนการแนบไฟล์ปกติ และไฟล์ที่แชร์นี้ก็จะปรับปรุงใหม่ตามเมื่อมีการแก้ไ ขบน Dropbox
ผู้ใช้งานที่จะใช้คุณสมบัตินี้ได้ต้องเชื่อมโยงบัญชี Facebook เข้ากับ Dropbox ก่อนครับ โดยทาง Facebook และ Dropbox จะเริ่มทยอยเปิดคุณสมบัติให้กับผู้ใช้งานในวันนี้
ที่มา: Dropbox


อ่านต่อ...