ผลสำรวจผู้ใช้ไอโฟน 16,000 คนจากบริษัทวิจัยตลาดมือถือ On Device พบว่าความพึงพอใจต่อ iOS 6 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ iOS 5

  • iOS 4 ได้คะแนน 6.93
  • iOS 5 ได้คะแนน 7.75
  • iOS 6 ได้คะแนน 7.65

On Device ระบุว่าผลสำรวจครั้งนี้น่าสนใจ เพราะเป็นครั้งแรกที่เห็นคะแนนความพึงพอใจลดลงเมื่อเ ปลี่ยนรุ่นระบบปฏิบัติการมือถือใหม่ (ทั้ง Android/iOS) ซึ่งปัญหาเกิดจาก Maps ของ iOS 6 นั่นเอง (อย่างไรก็ตาม คะแนนของ iOS 6 ยังถือว่าสูงมาก)
ทาง On Device ไม่ได้เปิดเผยคะแนนสำรวจความพึงพอใจของระบบปฏิบัติกา รอื่นๆ มาให้เปรียบเทียบครับ
ที่มา - TechCrunch


อ่านต่อ...