นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เผยข้อมูลว่านับจากประกาศรับผู้เข้าประมูลคลื่น 2.1GHz ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมจนถึงวันนี้ 27 กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้าย มีผู้สนใจมารับแบบคำขอรับใบอนุญาตทั้งหมด 17 ราย
ในวันพรุ่งนี้ (28 กันยายน) จะเปิดให้ผู้สนใจยื่นเอกสารขอเข้าร่วมประมูลเพียงวัน เดียว (8.30-16.30 น.) ต้องรอดูว่าจาก 17 รายจะมีคนมายื่นจริงๆ กี่รายครับ (ในการยื่นเอกสารจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 500,000 บาท และวางหลักประกันการประมูล 1,350 ล้านบาทด้วย)
ลำดับถัดไป กสทช. จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลในวันที่ 9 ตุลาคม, จัดประมูลรอบสาธิต 12-13 ตุลาคม และประมูลจริง 16 ตุลาคมเป็นต้นไป
รายชื่อบริษัทที่ขอรับเอกสารและแบบฟอร์มเข้าร่วมการป ระมูล

 1. บริษัท แอดวานซ์ โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด
 2. บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด
 3. บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด
 4. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด
 6. บริษัท ทรูมูฟ จำกัด
 7. บริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด
 9. บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
 10. บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
 11. บริษัท จาย่า ซ็อฟ วิชั่น จำกัด
 12. บริษัท วิคตอรี่ มอเตอร์ จำกัด
 13. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
 15. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 16. บริษัท ทานตะวัน เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด
 17. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดอ่านต่อ...