ก่อนหน้านี้ Telia หนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ที่สุดของ ประเทศสวีเดนได้ออกมาแสดงท่าทีว่าบริษัทจะเริ่มเก็บเ งินผู้ที่ใช้บริการ VoIP อย่าง Skype ผ่านเครือข่ายของตนเพิ่ม เนื่องจากปริมาณการใช้แบนด์วิธที่สูงทำให้กระทบกับกา รใช้งานทั่วไปของผู้ใช้รายอื่น ๆ แต่หลังจากที่มีกระแสต่อต้านออกมามาก ทั้งเรื่องความเป็นกลางของอินเทอร์เน็ต (net neutrality) Telia ได้ตัดสินใจที่จะไม่เก็บเงินผู้ใช้เพิ่มเพื่อใช้งาน VoIP แต่จะเก็บค่าดาต้าผู้ใช้ทุกคนเพิ่มแทนเพื่อเป็นการแล กเปลี่ยน
Telia บอกว่าต่อไปนี้บริษัทจะเห็นการใช้งาน VoIP เป็นเหมือนกับ data packet ทั่วไปไม่ต่างจากบริการดาต้าประเภทอื่น ๆ แต่ราคาค่าบริการจะเพิ่มขึ้นจากเดิมผู้ใช้ต้องเสียค่ าบริการดาต้าสูงสุดต่อวัน 9 โครน่า (42 บาท) มาเป็นวันละ 19 โครน่าแทน (89 บาท)
หรือนี่อาจจะเป็นวิธีเดียวในที่ผู้ให้บริการทำได้เพื ่อที่จะคงไว้ความเป็นกลางของอินเทอร์เน็ตที่เห็นดาต้ าทุกชนิดเท่าเทียมกันหมดต่อไป?
ที่มา - Engadget


อ่านต่อ...