Trinity เป็นความหวังสำคัญของ AMD และสาวกหลายๆคน ถึงตอนนี้ก็ได้เริ่มผลทดสอบออกมาบ้างแล้ว แต่ถ้าผู้อ่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่ารีวิวจากทุกสำนักท ี่มีมาในตอนนี้ จะมีผลทดสอบเฉพาะประสิทธิภาพในด้านเกมเท่านั้น ซึ่งสาเหตุที่ยังไม่มีผลทดสอบในส่วนของ CPU ออกมาเลยนั้นก็เป็นเพราะข้อกำหนดจากทาง AMD นั่นเอง
เท้าความกลับไปที่ธรรมเนียมของสำนักรีวิวก่อน โดยหลักปฏิบัติทุกสำนักจะได้รับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตก ่อนวันเปิดตัว เพื่อนำมาทดสอบและเขียนบทความ ส่วนวันที่เผยแพร่บทความนั้น จะต้องเป็นไปตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด (โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันเปิดตัว) ส่วนเนื้อหาของบทความที่ตีพิมพ์นั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์จะไม่มีส่วนในการกำหนด ควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงได้ และเจ้าของผลิตภัณฑ์จะได้อ่านบทความนั้นพร้อมกันกับผ ู้อ่านทั่วไปนั่นคือวันที่เอาบทความลงเว็บไซต์
กติกาเป็นอย่างนี้มาทุกครั้ง จนมาถึงครั้งนี้ที่ AMD ได้ส่งจดหมายแจ้งกำหนดการเผยแพร่ล่วงหน้าได้ก่อนกำหน ดการที่ตั้งไว้ตอนแรกสำหรับ Trinity แต่กำหนดเนื้อหาบทความชุดแรกที่จะตีพิมพ์ได้ในวันที่ 27 ก.ย. จะต้องเป็นส่วนผลทดสอบเกี่ยวกับเกมเท่านั้น ห้ามทดสอบอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการประมวลผลของ CPU, การ overclock และราคา หากต้องการเผยแพร่ผลทดสอบเหล่านี้จะต้องทำหลังกำหนดก ารที่สองในช่วงเดือนตุลาคม
การกำหนดให้ไม่มีผลทดสอบ CPU นี้มีผลทำให้บทความทดสอบ Trinity ที่ออกมาชี้นำไปทางบวกได้อย่างง่ายดาย แม้ทาง AMD จะอนุญาติให้เผยแพร่บทความฉบับเต็มได้ในภายหลังเวลาท ี่กำหนดไว้ แต่สิ่งที่จะเกิดในวงกว้างคือ บทความแรกจะมีอิทธิพลมากกว่าบทความเต็มที่ออกมาในภาย หลัง และแม้จะมีบทความฉบับเต็มที่เป็นผลทดสอบจริงครบทุกด้ านทั้งหมดออกมาในภายหลังก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลัก ษณ์ที่ออกมาแล้วได้
ในเรื่องนี้ทาง AMD ได้ออกมาให้เหตุผลว่า ยินดีที่จะให้เผยแพร่ผลทดสอบในส่วนของเกมและการใช้พล ังงาน ไม่ว่าจะทำได้ดีหรือแย่กว่าคู่แข่ง และที่กำหนดขอบเขตเฉพาะประสิทธิภาพในเกมนี้เพราะเป็น สิ่งที่เหมาะสมกับการใช้งานตามความเป็นจริงที่ตรงกับ งานผู้ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า แทนที่จะเป็นตัวเลขและกราฟจากโปรแกรมเบนช์มาร์กที่เป ็นผลทดสอบสังเคราะห์ หากต้องการเผยแพร่เลขสังเคราะห์เหล่านี้ก็อนุญาติให้ ทำได้หลังวันที่กำหนด
สำหรับสำนักรีวิว ที่ต้องคงทั้งความเป็นกลางไปพร้อมกับการทำยอดจำนวนผู ้อ่าน จะเห็นว่านี่เป็นเกมที่เล่นยาก ส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเล่นตามเกมเผยแพร่บทความเฉพาะส่ วนแรกตามที่ AMD กำหนด แต่ก็มีบางสำนักเลือกที่จะไม่เผยแพร่บทความเลยเพราะเ ห็นว่าสิ่งนี้ได้ก้าวข้ามล้ำเส้นความเป็นกลางของสื่อ ที่มีหน้าที่วิเคราะห์และเผยแพร่ผลทดสอบของผลิตภัณฑ์ อย่างเป็นกลาง เรื่องนี้แม้บางคนจะมองเป็นเรื่องเล็ก แต่หากมันเกิดขึ้นจนเป็นมาตรฐานก็จะทำให้ความเป็นมือ อาชีพของทั้งวงการลดลงได้
ที่มา: The Tech Report


อ่านต่อ...