จากข่าว กสทช. ระบุมีบริษัทขอรับใบสมัครประมูล 3G ทั้งหมด 17 ราย ยื่นเอกสารจริงวันพรุ่งนี้ วันนี้ (28 ก.ย.) เป็นวันเดียวที่ กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจนถึงเวลา 16.30 น. สรุปว่ามีเพียงตัวแทนจาก 3 บริษัทมือถือใหญ่มายื่นเอกสารตามคาด

  • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  • บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด
  • บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด

ขั้นตอนต่อไป สำนักงาน กสทช. จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นแรกให้แล้วเสร็จ และจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรั บใบอนุญาตทราบ พร้อมประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 9 ตุลาคม 2555
ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์จาก กสทช.


อ่านต่อ...