จากกรณี Ubuntu 12.10 จะพ่วง Amazon Shopping ติดมาด้วย ส่งผลให้ผู้ใช้ Ubuntu จำนวนมากไม่พอใจ และกังวลว่าข้อมูลการพิมพ์คำค้นจะถูกส่งไปยัง Amazon โดยไม่มีทางเลือกอื่น
ตัวแทนของ Canonical ออกมาให้ข้อมูลว่า คำค้นจะถูกส่งผ่าน HTTPS โดยไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้ และข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Canonical ก่อนเสมอ แล้วจึงค่อยส่งไปยัง Amazon อีกทีหนึ่ง
นอกจากนี้ Canonical กำลังพัฒนาตัวเลือกปิดการใช้งาน Dash ไม่ให้ส่งข้อมูลที่เราพิมพ์ขึ้นไปยังอินเทอร์เน็ตด้ว ย (ปิดหมดทุกกรณี ไม่ใช่แค่ Amazon)
ที่มา - Jono Bacon, PC World


อ่านต่อ...