บิล เกตส์กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอพีว่า เขาได้ใช้ Windows 8 แล้ว และรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก แต่เขาก็กล่าวว่าการประสบความสำเร็จของ Windows 8 ในอนาคตนั้นเดิมพันอยู่กับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่กำลังพ ัฒนาอุปกรณ์โดยใช้ข้อได้เปรียบที่มากับระบบปฏิบัติกา รอยู่
ที่มา: สำนักข่าววอชิงตันโพสต์


อ่านต่อ...