ตามปรกติของรอบ release ที่ผ่านๆ มา Python 2.x และ 3.x เวอร์ชันใหม่จะถูกปล่อยในเวลาใกล้เคียงกัน แต่สำหรับรอบนี้จะไม่มีเวอร์ชันใหม่สำหรับสาย Python 2 แล้ว (อ้างอิง: PEP 404)
ส่วน Python 3.3.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ของสาย 3.x ก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมดังนี้

  • สามารถเขียน yield from สำหรับสร้าง generator จาก generator ได้แล้ว
  • กลับมาเขียน u'text' สำหรับสร้าง string ได้อีกครั้ง (ไม่แตกต่างจากการสร้าง string ธรรมดา)
  • ไม่จำเป็นต้องเขียนไฟล์ __init__.py สำหรับไดเรกทอรีของโมดูลแล้ว
  • ปรับปรุงโมดูล decimal ด้วย library ในภาษา C ทำให้สามารถรีดความเร็วจากเดิมได้มากถึง 80 เท่า
  • ปรับปรุงโครงสร้าง exception ของ I/O
  • เพิ่มโมดูล faulthandler สำหรับการ debug ในระดับล่าง
  • เพิ่มโมดูล ipaddress สำหรับสร้าง object ของ IP (รองรับทั้ง v4 และ v6)
  • เพิ่มโมดูล lzma สำหรับการบีบอัดข้อมูลด้วยอัลกอริทึม XZ / LZMA
  • เพิ่มโมดูล venv สำหรับสร้าง virtual environment
  • เพิ่มโมดูล unittest.mock สำหรับสร้าง mock up สำหรับโค้ดส่วนที่ยังไม่เสร็จ แต่ต้องการ test ก่อน

ที่มา: Python.org


อ่านต่อ...