ถึงแม้ข่าวนี้จะไม่เกี่ยวกับวงการคอมพิวเตอร์หรือเทค โนโลยีสักเท่าไหร่ ผมว่าเว็บที่ค่อนข้างเคร่งกับการตรวจสอบการเขียนอย่า ง Blognone ผมว่าน่าจะโดนเต็ม ๆ ซึ่งถ้าหลักการเขียนแบบนี้ถูกตีพิมพ์ออกมาจริง เราอาจต้องมาถกเถียงกันต่อว่าจะยึดตามหลักนี้กันหรือ ไม่ (แต่หากว่า Founder หรือ Writer ไม่เห็นว่าควรเป็นข่าวขึ้นหน้าแรก ก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ)
เนื่องจากราชบัณฑิตเห็นว่า คำที่ยืมมากจากภาษาต่างประเทศหลายคำ เราเขียนกันผิดหลักเรื่อยมา ใช้กันจนชินมือชินตากันไปแล้วแต่ความจริงที่ว่าผิดก็ ยังคงผิดอยู่ ผลที่เกิดตามมาคือชาวต่างชาติที่เรียนภาษาเรา พอเจอศัพท์ที่สะกดผิด ๆ พวกนั้นก็ถึงกับงง (แต่ผมคิดว่า เด็กไทยรุ่นใหม่ตอนนี้ก็งงไม่แพ้กัน)
ซึ่งการเขียนผิดเหล่านั้นเกิดจากเราทับศัพท์แบบไม่ค่ อยใส่วรรณยุกต์และไม่ผันเสียงตามที่ควรจะเป็นเช่น

  • แคลอรี -- แคลอรี่
  • โควตา -- โควต้า
  • เรดาร์ -- เรด้าร์
คำเตือน: ก่อนจะแชร์ ก่อนจะเม้นต์กัน กรุณาอ่านให้ดี อ่านให้จบก่อนครับ
คุณกาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้พ บว่ามีถึง 176 คำที่สะกดผิดตามหลักดังกล่าว ซึ่งกองศิลปกรรมได้จัดทำแบบสอบถาม 300 ชุด เพื่อสอบถามความเห็นจาก * "คณะกรรมการราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง"* ในการเปลี่ยนแปลงการเขียนคำที่ยืมจากภาษาอังกฤษใหม่
เบื้องต้นจากการสอบถามความเห็นจาก "สภาราชบัณฑิต" ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเติมวรรณยุกต์ และเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ทั้ง 176 คำ เพื่อเขียนให้ถูกต้อง
อย่างไรก็ตามคุณกาญจนากล่าวว่ายังคงต้องรอดูผลการตอบ แบบสอบถามทั้ง 300 ชุดด้วย ว่าจะเห็นด้วยทั้งหมด หรือเห็นด้วยบางส่วน หรือไม่เห็นด้วย หรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม ซึ่งทั้งนี้ก็จะต้องทันกำหนดเวลาคือ 31 ต.ค. 55 นี้ เพื่อจะบรรจุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 และตีพิมพ์ต่อไป
ที่มา - มติชนออนไลน์
หนึ่งในคำที่เสนอให้เปลี่ยน ซึ่งผมมั่นใจว่ามันจะดังภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้ หรือไม่ก็ดังไปแล้วขณะที่เขียน คอมพิวเตอร์-ค็อมพิ้วเต้อร์
ย้ำอีกที เขาแค่เสนอครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนจริง และกรุณาไปดูที่มา มีอีกหลายคำที่ผมก็เห็นด้วยว่าควรจะเปลี่ยน เช่นพวกวรรณยุกต์เอก-โททั้งหลายที่ผมยกมาเป็นตัวอย่าง


อ่านต่อ...