แอปเปิลขอสิทธิบัตร "ฟังก์ชันของแท่นวางตามลักษณะการวางอุปกรณ์" (ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า DEVICE ORIENTATION BASED DOCKING FUNCTIONS) ซึ่งเกี่ยวกับแท่นวางอุปกรณ์พกพาที่มีฟังก์ชันให้ใช้ งานได้เอนกประสงค์
ฟังก์ชันที่จะนำมารวมไว้ในแท่นวางตัวนี้ มีทั้งการชาร์จไฟแบบไร้สาย, การโอนถ่ายข้อมูล, การซิงค์ข้อมูล, การตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ และอาจมีฟังก์ชันอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกในภายหลัง โดยทำงานตามลักษณะที่ผู้ใช้วางอุปกรณ์พกพาลงไปบนแท่น วาง ว่าจะวางตามแนวยาว, วางตามขวาง หรือวางตะแคง ฯลฯ
อุปกรณ์พกพาซึ่งอาจจะเป็นสมาร์ทโฟน, กล้องถ่ายรูปดิจิทัล, หรือเครื่องเล่นเพลง ต้องมีวงจรที่ตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่ถูกปล่อยออกม าจากแท่นวาง จึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันข้างต้นได้ ซึ่งหลักการทำงานนี้ก็คล้ายกับระบบชาร์จไฟแบบไร้สายข อง Lumia 920 หรือฟังก์ชัน NFC ที่คู่แข่งหลายรายปล่อยของกันมาหลายรุ่นแล้ว
ถึงแม้แอปเปิลจะไม่ได้เป็นผู้ถือสิทธิบัตรสิ่งประดิษ ฐ์แท่นชาร์จแบบไร้สาย แต่การนำฟังก์ชันอื่นๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกัน และพุ่งจุดเด่นไปที่การใช้งานตามลักษณะการวางอุปกรณ์ ทำให้สิทธิบัตรดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหม่
ที่มา - AppleInsider, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPOอ่านต่อ...