Fergal Gara ประธาน Sony ประจำประเทศสหราชอาณาจักรยืนยันในงาน Eurogamer Expo ว่ามีแผนจะลดราคา PlayStation Vita ในปี 2013 ส่วนวันที่และราคาใหม่ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ
ก่อนหน้านี้ Shuhei Yoshida ประธานของ Sony Worldwide Studios ได้กล่าวไว้ว่าจะไม่มีการตัดราคา PlayStation Vita ในปี 2012
ที่มา: The Verge


อ่านต่อ...