ข้อมูลจากราคาในการซื้อขายของตลาดหุ้นอเมริกาวันนี้ล ่าสุด บริษัทกูเกิลมีมูลค่ากิจการตามราคาในตลาด (Market Capitalization) อยู่ที่ 248.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ไมโครซอฟท์อยู่ที่ 247.8 พันล้านดอลลาร์ ทำให้กูเกิลมีมูลค่ากิจการสูงกว่าไมโครซอฟท์เป็นครั้ งแรก ทั้งนี้กูเกิลเริ่มนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นในปี 2004
อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้อาจเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวก็ ได้ เพราะเมื่อปีที่แล้วไอบีเอ็มก็มีมูลค่ากิจการสูงกว่าไมโครซอฟท์ได้อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่ไมโครซอฟท์จะแซงกลับขึ้นไปคืน เพียงแต่ข่าวนี้ก็บ่งชี้ให้เห็นถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้ นมาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องของบริษัทกูเกิลนั่นเองครับ
สำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีมูลค่ากิจการสูงที่สุ ดในโลกในตอนนี้ยังเป็นของแอปเปิล ที่มีมูลค่าล่าสุดคือ 632.2 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: Business Insider


อ่านต่อ...