ข่าวนี้เป็นภาคต่อของข่าว "ราชบัณฑิตเสนอ มาเขียนคำศัพท์ภาษาต่างประเทศให้ตรงเสียงกันดีกว่า" ครับ
หลังจากที่มีข่าวว่าทางราชบัณฑิตยสถาน จะเปลี่ยนวิธีการเขียน และแก้ไขคำศัพท์ทับภาษาอังกฤษบางคำ เช่นคำว่า คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็น ค็อมพิ้วเต็อร์ เป็นต้น ล่าสุดทางราชบัณฑิตยสถานได้ออกหนังสือแถลงการณ์โดยคุ ณกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ว่าจะไม่มีการแก้ไขคำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ตามข่าวครับ
เพราะฉะนั้นหายห่วงกรณีนี้ไปได้ครับ
ที่มา - Facebook ของ ราชบัณฑิตยสถาน (หน้าแรก/หน้าสอง)


อ่านต่อ...