ทางการสหรัฐออกมายอมรับกรณีการโจมตีเครือข่ายภายในปร ะเทศ โดยเครือข่ายเป้าหมายนั้นคือ The White House Military Office (WHMO) ซึ่งมีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการทหารโดยตรงให้กับ ทำเนียบขาว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการโจมตีครั้งนี้ยังเกิด อยู่ในชั้นเครือข่ายที่ไม่เป็นความลับ และระบบมีการตัดการเชื่อมต่อทันทีที่เกิดภัยคุกคาม ทำให้การโจมตีครั้งยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งเมื่อมีการสืบย้อนรอยกลับไปพบว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ท ำการโจมตีนั้นตั้งอยู่ในจีน โดยเชื่อว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือกองทัพปลดแอกประชาชน จีน
จากการวิเคราะห์เบื้องต้นนั้นเป้าหมายของการโจมตีอาจ จะเป็นแค่ WHMO หรือกระทรวงกลาโหมก็ได้ เนื่องจาก WHMO นั้นมีหน้าที่อำนวยการโดยตรงต่อประธานาธิบดีเช่นการจ ัดการด้านอาหาร การพยาบาล การเดินทางส่วนตัวหรือกระทั่งการควบคุมการยิงขีปนาวุ ธ โดยอยู่ในการควบคุมของกระทรวงกลาโหม หรือในอีกมุมมองคือหากโจมตีเครือข่ายนี้ได้การเชื่อม ต่อไปยังอีกชั้นความลับย่อมเกิดขึ้นได้ เป้าหมายอาจเป็นข้อมูลลับสุดยอดหรือการเข้าถึงกระทรว งกลาโหมก็เป็นได้
ที่มา - Net-Security


อ่านต่อ...