รวมข่าวเคอร์เนลของลินุกซ์ครับ อย่างแรกคือเคอร์เนล 3.6 ออกตัวจริงเรียบร้อย ของใหม่ในรุ่นนี้คือปรับปรุงการทำงานร่วมกับ Btrfs, EXT4, Ivy Bridge, UEFI (ที่เหลืออ่านใน LKM, Phoronix) - Phoronix
ต่อมาคือข่าวการพัฒนาเคอร์เนล 3.7 มีของใหม่เพิ่มเข้ามาหลายอย่าง

  • เป็นเคอร์เนลรุ่นแรกที่รองรับสถาปัตยกรรม ARM แบบ 64 บิต (ARM64 หรือ AArch64) - Phoronix
  • Xen virtualization สามารถใช้งานกับสถาปัตยกรรม ARM Cortex A15 แล้ว - Phoronix
  • รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่าง Wii Balance Board ของนินเทนโด (ที่แถมมากับ Wii Fit) จากเดิมที่เคยรองรับ Wiimote มาก่อนแล้ว - Phoronixอ่านต่อ...