เพิ่งมีคนถามเรื่องกองทุน USO ก็มีข่าวมาจากทาง กสทช. พอดี ก็เอามาลงไว้เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกันครับ
เกริ่นก่อนว่า กสทช. มีกองทุนอยู่หนึ่งกองชื่อ "กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ" (เรียกกันสั้นๆ ว่า กองทุน กสทช. หรือ กองทุน USO ก็ได้) ซึ่งมีรายได้มาจากค่าธรรมเนียม-ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทโทรคมนาคม-วิทยุ-โทรทัศน์ต่างๆ แล้ว กสทช. จะนำเงินในกองทุนนี้ไปจัดบริการโทรคมนาคม-วิทยุ-โทรทัศน์ในพื้นที่ขาดแคลน หรือนำไปพัฒนาวงการในด้านต่างๆ
เข้าเรื่องของข่าวนี้สักที ประเด็นก็สั้นๆ ครับคือ กสทช. จ่ายเงินจากกองทุน USO มูลค่า 950 ล้านบาท อุดหนุน Free Wi-Fi (ชื่อเต็มคือ "โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ") ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี TOT/CAT ดำเนินการให้
รายละเอียดของโครงการนี้คือ

  • มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 30,000 แห่ง
  • ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จานวน 150,000 จุดทั่วประเทศ
  • ติดตั้ง 5 Access Point ต่อแห่ง
  • ความเร็วในการให้บริการ 2 Mbps ต่อ Access Point
  • ผู้ใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 15 คน ต่อ Access Point
  • ใช้งานได้ครั้งละ 20 นาที รวม 2 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน
  • ระยะเวลาในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ประมาณ 7 เดือน
  • คาดว่าจะเปิดให้บริการบางส่วนได้ในไตรมาส 4 ของ ปี พ.ศ. 2555
  • ติดตั้งได้ครบ 150,000 จุด ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2556

สถานะโครงการตอนนี้คือ กรรมการกองทุน USO อนุมัติแล้ว ขั้นต่อไปคือรอบอร์ดใหญ่ของ กสทช. ทั้ง 11 คนประชุมและอนุมัติครับ
ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์จาก กสทช.


อ่านต่อ...