ต่อเนื่องจากข่าวเก่าเรื่องการตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่างมาตรฐาน HTTP/2.0 ตอนนี้คณะทำงานที่ว่านี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วคร ับ เมื่อทาง IESG ที่เป็นหน่วยงานย่อยใน IETF หรือ Internet Engineering Task Force ที่เป็นหน่วยงานออกแบบร่างและรับรองมาตรฐานทางอินเทอ ร์เน็ตได้ให้อนุญาตให้มีคณะทำงานร่างมาตรฐาน HTTP/2.0 อย่างเป็นทางการแล้วครับ
มาตรฐาน HTTP ที่เราใช้กันอยู่แพร่หลายทุกวันนี้ ที่มีชื่อจริงๆ ว่า HTTP/1.1 ตาม RFC 2616 นั้นถูกร่างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 หรือกว่า 13 ปีมาแล้ว และด้วยความนิยมในการใช้งานของมาตรฐานนี้ที่เรียกได้ ว่า บริการส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตต่างก็ทำงานกันบนมาตรฐา นนี้ทั้งสิ้น ก็ได้ทำให้มันผ่านการตัดต่อเติมแต่งกันจนหลายๆ อย่างมีความซับซ้อน และตัวมาตรฐานเดิมเองก็มีข้อจำกัดหลายๆ อย่าง ซึ่งการร่างมาตรฐานใหม่นี้คาดหวังกันไว้ว่า

  • ช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ปลายทา งเมื่อเทียบกับการใช้ HTTP/1.1 บน TCP
  • แก้ปัญหา head-of-line blocking ในกรณีของการใช้ HTTP pipelining
  • ลดปริมาณการเชื่อมต่อจากเบราว์เซอร์ไปยังเครื่องเซิร ์ฟเวอร์ลง
  • ยังคงความหมายของนิยามในโปรโตคอล HTTP/1.1 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • ระบุวิธีการทำงานข้ามระหว่างมาตรฐาน HTTP/2.0 และ HTTP/1.x อย่างชัดเจน
    นอกจากนี้ยังมีการขอความเห็นประกอบการตัดสินใจถึงควา มสามารถใหม่ๆ ของ HTTP/2.0 ด้วยเช่น
  • วิธีการขอเชื่อมต่อที่จะสามารถเลือกรุ่นของโปรโตคอล และรวมถึงการผูก HTTP URL ร่วมกับวิธีการส่งข้อมูลมาตรฐานอื่น (เช่น http+ssh://)
  • การบีบอัดข้อมูล Header
  • การทำ Server push

ใครที่สนใจอ่านรายละเอียดฉบับเต็มสามารถติดตามได้ที่ httpbis ในที่มาได้เลยครับ
ที่มา: IETF-HTTP-WG Mailing List, httpbis Working Group


อ่านต่อ...