อัลกอรึธึมตระกูล SHA นั้นเป็นอัลกอรึธึมในการแฮชข้อมูล โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 2 รุ่น คือ SHA-1 และ SHA-2 โดยเราอาจจะเคยได้ยิน SHA-2 ด้วยชื่อที่ระบุความยาวของมัน เช่น SHA-256, SHA-512 ทั้งสองตัวนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาบัน NSA
แต่ด้วยปัจจุบันวิทยาการต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป ทาง NIST สถาบันมาตรวิทยาของสหรัฐฯ จึงได้จัดการประกวดออกแบบ SHA-3 ขึ้นมา ซึ่งจะคล้ายๆ กับกระบวนการประกวดสร้างอัลกอรึธึม AES ซึ่งใช้ในการเข้ารหัสแบบอสมมาตรที่ใช้กันอย่างแพร่หล ายในปัจจุบัน
หลังจากการประกวดแข่งขันกันยาวกว่า 4 ปี ทาง NIST ก็ได้ประกาศผลมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมว่าอัลกอริธึม Keccak (Keccak team, Daemen et al.) ได้รับเลือกให้เป็นอัลกอรึธึม SHA-3 อย่างเป็นทางการ
Keccak ได้รับเลือกจากเพราะมีประสิทธิภาพดีกว่าตัวอื่นๆ เมื่อนำไปออกแบบฮาร์ดแวร์ และมีความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับกำลังเพิ่มลดความเร็วได้เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัย และยังสามารถปรับขนาดแฮชผลลัพท์ได้ตามต้องการ
ทั้งนี้ทาง NIST ยังประกาศว่ายังมั่นใจในความปลอดภัยของ SHA-2 อยู่ครับ เพียงแต่จัดประกวดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ม ีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน จากเดิมที่ใช้หน่วยงาน NSA ออกแบบอย่างเดียว
สามารถดาวน์โหลด Reference Implementation ของ Keccak ในภาษา C, Python และในแบบ VHDL ได้ที่ เว็บไซต์โครงการ
ที่มา: NIST


อ่านต่อ...