ซัมซุงกำลังยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการพิจารณาคดีระห ว่างซัมซุงกับแอปเปิลใหม่ เมื่อค้นพบว่าหัวหน้าลูกขุน Velvin Hogan เคยถูกฟ้องโดยบริษัทซีเกทจนกระทั่งตัวเขาล้มละลายในป ี 1993
Hogan ระบุว่าศาลสอบถามถึงประวัติการมีคดีย้อนหลังไปเพียงส ิบปี และคดีในปี 1993 ก็พ้นจากช่วงเวลาที่ศาลกำหนด ตัวซัมซุงเองก็มีโอกาสจะสอบถามประวัติส่วนนี้ในศาลอย ู่แล้ว พร้อมกับแสดงข้อสงสัยว่าซัมซุงตั้งใจจะเก็บข้อมูลนี้ เอาไว้ และรอจนกว่าผลตัดสินออกมาเป็นลบจึงนำมาใช้หรือไม่
ซัมซุงระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างซัมซุงกับซีเกทนั้น แนบแน่นมาก โดยซัมซุงขายแผนกหนึ่งของบริษัทให้กับซีเกทในปีที่แล ้ว ทำให้ตอนนี้ซัมซุงเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของซีเกทรายให ญ่ที่สุด
ที่มา - C|Net, Bloomberg


อ่านต่อ...