กูเกิลเพิ่งได้รับสิทธิบัตรตัวใหม่เกี่ยวกับ smartwatch ที่มีลูกเล่นพิเศษคือกระจกหน้าปัดซึ่งเปิดยกขึ้นได้ท ำหน้าที่เป็นจอแสดงผลจอที่ 2 พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย โดยจุดเด่นอยู่ที่การเอาฟังก์ชันของ Project Glass และ Google Goggles มารวมเข้าไว้ด้วยกัน
ฟังก์ชันพื้นฐานของ smartwatch ตัวนี้ที่นอกเหนือไปจากการแสดงเวลา คือ มีตัวรับส่งสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย, มีไมโครโฟน และสามารถแสดงสถานะต่างๆ ของสมาร์ทโฟนที่ใช้ควบคู่กัน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ได้ถือว่ามีอะไรแปลกใหม่ไปจ าก smartwatch ตัวอื่นๆ อย่าง Pebble, MetaWatch หรือ LiveView
สิ่งที่จะทำให้อุปกรณ์ตัวใหม่นี้ถือเป็นนวัตกรรมอย่า งแท้จริง (หากมันถูกผลิตออกมา) คือกระจกหน้าปัดซึ่งสามารถเปิดยกได้คล้ายกับการเปิดฝ าตลับแป้งโดยมีกล้องตัวเล็กติดอยู่กับขอบหน้าปัดด้วย ซึ่งตัวกระจกหน้าปัดนี้เองจะทำหน้าที่เป็นหน้าจอที่ 2 ของอุปกรณ์ในเวลาที่มันถูกเปิดขึ้นมา โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมการใช้งานต่างๆ ผ่านทาง touchpad ที่ติดอยู่บนตัวเรือน
อ้างอิงตามข้อมูลของสิทธิบัตร หน้าจอที่ 2 นี้ สามารถแสดงผลได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการใช้งานในขณะนั้น เช่น

  • แสดงข้อความส่วนตัว เช่น อีเมล, SMS และ notification อื่นๆ
  • แสดงทิศทางสำหรับการเดินทางและแผนที่ โดยอ้างอิงพิกัดตำแหน่งผู้ใช้ ประมวลผลร่วมกับภาพอาคารที่กล้องบนขอบหน้าปัดถ่ายได้
  • แสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้มองเห็นผ่านกระจกหน้าป ัด โดยอาศัยภาพที่กล้องบนขอบหน้าปัดถ่ายได้ (แน่นอนว่านี่คือช่องทางสำคัญในการเปิดพื้นที่โฆษณาข องกูเกิล)

ที่มา - Engadget, ข้อมูลสิทธิบัตรอ่านต่อ...