สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่าหลังได้รับคำร้องเรียนว่ามีสัญญาณรบกวนมือ ถือความถี่ 900MHz และเข้าตรวจสอบ พบว่าปัญหาเกิดจากเครื่องส่งสัญญาณ RFID ที่ใช้ควบคุมไม้กั้นทางเข้าบ้านจัดสรร-คอนโดมิเนียม มีความถี่หรือกำลังส่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และนำเข้ามาในประเทศไทยไม่ถูกต้องตามกระบวนการ ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ความถี่และกำลังส่งของ RFID ที่ กสทช. กำหนดมีดังนี้
ความถี่ใช้งาน 13.553

อ่านต่อ...