em99 ตั้งแต่เดือน ธ.ค. ตอนนี้ ก็ มี.ค แล้ว......พวกเราชาวยกันคิดหน่อยซิ จะเอาของที่ระลึกอะไรไปมอบให้ บริษัทที่พี่ทำงานอยู่ ที่สนับสนุนอุปกรร์กีฬาเมื่อครั้งทริปเมืองกาจญ (ไม่ต้องแพง แต่ได้ใจ เข้ากับกิจกรรม ) ......เพื่อ ปีนี้ พวกเราจัดออกทริปงานบุญอีก พี่จะได้กล้า เข้าไปขอ งบสนับสนุนให้ ........ต่อไปem98