หลังจากที่มีคนบ่นเรื่องแผนที่ใหม่บน iOS 6 กันมาก วันนี้มีคนไปพบว่ารายระเอียดบางจุดในแผนที่เริ่มมีกา รปรับปรุงบ้างแล้ว อย่างเช่น สะพานบรูคลิน และเทพีเสรีภาพ ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นแผนที่ 3 มิติแล้ว จากที่แต่ก่อนเป็นภาพ 2 มิติ ซึ่งหลังจากนี้ไปคงจะมีการปรับปรุงแผนที่นี้อีก
ถึงแม้ Apple Maps จะได้รับการปรับปรุงในหลายส่วน แต่ก็ยังมีปัญหากับการแสดงผลพื้นที่ที่มีความละเอียด อ่อนทางการทหาร เนื่องจาก Apple Maps มีรายละเอียดในพื้นที่นั้นมากกว่ารายอื่น (Google Maps และ Nokia Maps จะมีการเบลอภาพไว้) และแผนที่ในเมืองอื่นๆ ก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุง
ที่มา - The Verge, Apple Insider, MacRumors
เทพีเสรีภาพ

สะพานบรูคลินอ่านต่อ...