ซิลข้อเหวี่ยง LAM 150 Li 3 ใช้แบบไหนของอินเดียดีหรือเปล่า
ลูกปืนข้อเหวี่ยง[.................................................. ................................]
แผ่นครัช [.................................................. ...............................]