เว็บไซต์ Android and Me ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของ Android 4.2 โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวผู้ไม่เปิดเผยตัวดังนี้

  • Customization Center เป็นศูนย์กลางการปรับแต่งต่าง ๆ เช่นเปลี่ยนเสียงเรียกสาย เปลี่ยนภาษา พื้นหลัง และอื่น ๆ
  • Project Roadrunner เป็นการปรับแต่งโค้ดเพื่อให้โทรศัพท์สามารถทำงานได้น านขึ้น คล้าย ๆ กับที่ Project Butter ปรับปรุงเรื่องความลื่นไหลของกราฟิก
  • Google Play เวอร์ชันใหม่
  • Google Now เวอร์ชันใหม่
  • ตัวเล่นวิดีโอตัวใหม่ พร้อม API ใหม่สำหรับโปรแกรมที่เรียกใช้งาน

ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ได้พูดถึงโปรแกรม Nexus ว่าทาง Google ได้ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ลง ผู้ผลิตสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่มีอยู่แล้ วมาเข้าร่วมโปรแกรม หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้ และไม่จำเป็นต้องมีคำว่า Nexus อยู่ในชื่อผลิตภัณฑ์แล้ว ทั้งนี้ Google จะมีส่วนร่วมในตัวฮาร์ดแวร์และไดร์เวอร์ของตัวผลิตภั ณฑ์อย่างใกล้ชิดเหมือนผลิตภัณฑ์ Nexus ก่อนหน้านี้
ที่มา: Android and Me


อ่านต่อ...