เหตุเกิด ณ โรงงานของ Foxconn ที่เมืองเจิ้งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อพนักงานกว่าสามพันคนพร้อมใจกันประท้วงหยุดงาน โดยการประท้วงครั้งนี้นั้นมีผลทำให้สายการผลิตของ iPhone 5 จำนวนหนึ่งต้องหยุดลงไป
เว็บไซต์ China Labor Watch กล่าวว่า พนักงานที่ประท้วงส่วนใหญ่มาจากส่วนควบคุมคุณภาพสินค ้าในแผนกประกอบชิ้นส่วน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่พนักงานต้องทำผลงานที่มีคุณภ าพสูงแต่ไม่เคยมีการฝึกอบรมเพื่อให้ทำได้ตามที่ถูกสั ่งมา และพนักงานส่วนใหญ่ถูกสั่งให้ทำงานในช่วงวันหยุดด้วย
ใครที่กำลังรอ iPhone 5 ก็ทำใจรอสักนิดนะครับ อาจจะมีผลกระทบทำให้เข้าประเทศไทยช้าลง หรือเข้ามาไม่พอต่อความต้องการ
ที่มา: The Verge


อ่านต่อ...