เป็นเรื่องกันอีกครั้ง เมื่อคุณอานุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่าตนเตรียมยื่นฟ้องระงับการประมูล 3G ที่จะเกิดขึ้นในอีก 9 วันนับจากนี้ ต่อศาลปกครอง โดยขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองการประมูล 3G ไว้ก่อนที่ กสทช. จะทำการออกเงื่อนไขการประมูลใหม่ โดยมีเนื้อความที่ให้ประชาชนนั้นได้รับผลประโยชน์สูง สุด
โดยประเด็นที่คุณอานุภาพตั้งข้อสังเกตขึ้นมา ว่าประชาชนจะได้ผลประโยชน์แน่หรือเปล่านั้น มีทั้งหมด 4 ประเด็นดังนี้ครับ
* กสทช. ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับคุณภาพของสัญญาณในการให้บริการ เช่นความเร็วขั้นต่ำที่จะต้องทำได้ หรือความเสถียรภาพในการใช้งาน เพราะเห็นว่าถ้าไม่ได้กำหนดข้อนี้ จะสามารถทำให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการอย่างไรก็ไ ด้ จนอาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาในภายหลัง (เช่นกรณีเครือข่ายล่มของดีแทค) * กสทช. ไม่มีข้อกำหนดด้านราคา ว่าจะต้องเก็บอัตราต่ำสุด/สูงสุดเท่าไร จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้ให้บริการสามารถกำหนดค่าบร ิการได้เอง * ไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาส หรือคนในพื้นที่ชนบท * ไม่มีการอธิบายว่ารายได้ที่จะได้หลังจากการประมูลนั้ น จะเอาไปทำอะไรเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประชาช นต่อไป เหตุเป็นเพราะกฎหมายพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นค วามถี่ ปี 2553 นั้นกำหนดไว้เพียงว่ารายได้จะต้องนำส่งรัฐเท่านั้น
ทั้งนี้คุณอานุภาพได้ให้ความเห็นว่า ตนไม่ได้ปฏิเสธการประมูลที่จะเกิดขึ้น เพียงแต่รับไม่ได้เท่านั้นเพราะการประมูลดังกล่าว ผลประโยชน์สูงสุดไม่ได้ตกที่ประชาชน แต่ทั้งนี้มีเสียงตอบรับมาจาก นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ว่าประเด็นดังกล่าว คุณอานุภาพไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรง จึงอาจทำให้ศาลไม่รับฟ้องในกรณีดังกล่าวได้ (ข่าวเก่า) เพราะการล้มประมูลในปี 2553 นั้น ผู้เสียหายโดยตรงก็คือหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งก็คือกสท. โทรคมนาคม และทีโอที นั่นเองครับ
ที่มา - ผู้จัดการออนไลน์


อ่านต่อ...