กสทช. ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลคลื ่น 2.1GHz เรียบร้อย ผ่านหมดทั้ง 3 รายตามความคาดหมาย

  • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  • บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด
  • บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด

ขั้นตอนต่อไปคือ 11 ต.ค. นำสื่อมวลชมเยี่ยมสถานที่ประมูล, จัดการประมูลรอบสาธิต (mock auction) วันที่ 12-13 ต.ค. และประมูลจริง 16 ต.ค.
ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ กสทช.
พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ประธานกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือประมูล 3G ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อร่วมการประมูล ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา และปรากฏมีผู้มายื่นคำขอเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด นั้น

บัดนี้ หลังจากที่ กทค. ได้พิจารณาผลการพิจารณาของสำนักงาน กสทช. ว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทั้ง 3 ราย มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในข้อ 8 และได้ดำเนินการตามข้อ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับก ิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications

อ่านต่อ...