เมื่อสัปดาห์ก่อนกูเกิลประสบความสำเร็จในการประนีประ นอมยอมความกับเหล่าสำนักพิมพ์ ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ของโครงการห้องสมุดดิจิทัล
คดีนี้เริ่มจาก 7 ปีก่อน โดยเหล่าสำนักพิมพ์และกลุ่มผู้แต่งหนังสือรวมตัวกันฟ ้องกูเกิลฐานละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่สำเนาหนัง สือในรูปแบบสื่อดิจิทัล ก่อนที่ภายหลังจะแยกการพิจารณาคดีออกเป็น 2 ส่วน เป็นคดีระหว่างกูเกิลกับเหล่าสำนักพิมพ์ และคดีระหว่างกูเกิลกับกลุ่มผู้แต่งหนังสือ ซึ่งเป็นคดีในส่วนแรกนี้เองที่มีการตกลงยอมความกัน
เงื่อนไขของข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยมูลค่านี้ระบุว่า กูเกิลจะทำสำเนาหนังสือหรือบทความในรูปแบบสื่อดิจิทั ลโดยมีเนื้อหาไม่เกิน 20% ของหนังสือหรือบทความ และจะอนุญาตให้ผู้ใช้สั่งซื้อหนังสือทั้งเล่มได้
ทั้งนี้ทางเหล่าสำนักพิมพ์สามารถเลือกที่จะให้หนังสื อหรือบทความใดอยู่ในสมุดดิจิทัลของกูเกิลต่อไป หรือจะถอนออกจากโครงการก็ได้ ทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารดิจิทัลที่กูเกิลท ำสำเนาจากหนังสือและบทความนั้นๆ ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม คดีที่ถือว่าสำคัญกว่าและใหญ่กว่า คือ คดีของกูเกิลกับเหล่าผู้แต่งหนังสือซึ่งยังคงอยู่ในช ั้นศาล และจะถือเป็นจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงของโครงการห้องสม ุดดิจิทัล
ที่มา - Business Insider, CNet


อ่านต่อ...