รหัสเครี่อง/ข้อแตกต่างระหว่าง 50 cc กับ 90 cc มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับ
และก็ถังน้ำมันต่างกันไหม