1. รถวิ่งตื้อเป็นเพราะ สาเหตุ อะไร
2. ล้างคาบูช่วยอะไร
3.ไม่ใส่ครอบหัวกระโหลก เป็นไรเปล่า