ป้ายชื่อที่ไปทริป ทําตามจํานวนที่บอก ช้าหมด อดได้ (ขี้เกียจทําหลายครั้ง) ส่วนไอคนที่ให้ทําเเล้ว ยังไงก็ต้องไป