กูเกิลออก mod_pagespeed โมดูลสำหรับ Apache Web Server เพื่อช่วยเร่งความเร็วของเว็บเพจเมื่อปี 2010 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Page Speed ซึ่งมีจุดหมายให้เว็บรวดเร็วยิ่งขึ้น
หลังจากพัฒนามาเกือบสองปีและมีเว็บไซต์กว่า 120,000 แห่งนำไปใช้งาน กูเกิลประกาศปลดป้าย Beta และออก mod_pagespeed ตัวจริงแล้ว
mod_pagespeed ใช้เทคนิคหลายอย่างช่วยให้การส่งหน้าเว็บไปยังผู้ชมท ำงานเร็วขึ้น เช่น การแก้ไขโค้ดของไฟล์ HTML ที่ส่งออกไปเพื่อเปลี่ยนวิธีอ้างอิง CSS/JavaScript เสียใหม่, รวมไฟล์ CSS/JavaScript หลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกันเป็นไฟล์เดียว, ลดขนาดภาพจาก metadata ที่ไม่จำเป็น เป็นต้น
ที่มา - Google Webmaster Centralอ่านต่อ...