จากข่าวคราวก่อน นักวิชาการอิสระเตรียมฟ้องศาลปกครองระงับการประมูล 3G มีประเด็นเรื่อง "คุณภาพของสัญญาณในการให้บริการ" ด้วย ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในประกาศอีกฉบับหนึ่งของ กสทช. ที่เรียกกันเป็นภาษาพูดว่า "ประกาศ QoS Data" และสถานะยังเป็นแค่ฉบับร่าง
วันนี้ผมค้นเอกสารบนเว็บของ กสทช. และเจอ "ร่าง" ประกาศฉบับนี้ (ชื่อเต็มๆ คือ มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลส ำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่) เข้าพอดี เลยนำมาเผยแพร่สักหน่อย เผื่อว่าคนแถวนี้จะสนใจครับ
ประกาศฉบับนี้มีเนื้อหาออกไปในเชิงเทคนิคเสียมาก คัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ data service (ไม่รวม SMS/MMS) คร่าวๆ มีข้อกำหนดดังนี้

 • RTT (round trip time)
  • 2G: 1,000 ms
  • 3G: 500 ms

 • FTP success ratio
  • download: 80% (2G/3G)
  • upload: 70% (2G/3G)

 • FTP mean data rate
  • 2G download: 48 kbps
  • 3G download: 345 kbps
  • 2G upload: 20 kbps
  • 3G upload: 153 kbps

 • HTTP success ratio
  • 2G: 80%
  • 3G: 90%

ย้ำว่ารายละเอียดในเชิงเทคนิคมีมาก ผมคัดมาบางส่วนพอให้เห็นภาพ ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีตรวจวัดคุณภาพอีกเยอะ ตามไปอ่านกันได้ในเอกสารฉบับเต็ม
ที่มา - กสทช.
NBTC Thailand - Data Service QoS Requirement (Draft)
อ่านต่อ...