News Image Thumbnail:ประเด็นเรื่องหน้าตาแอพนาฬิกาใน iOS 6 บน iPad ที่การรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ออกมาโวยแอปเปิลว่าลอกมานั้นในที่สุดก็ถึงตอนจบแล้ว
จากท่าทีของการรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ที่แม้จะพอใจกับแอป เปิลที่เอาหน้าตาของนาฬิกาดังกล่าวไปใช้ แต่ก็ต้องการให้เป็นไปตามร่องตามรอยด้วยการเรียกร้อง ให้แอปเปิลเซ็นสัญญาอนุญาตใช้งานให้เป็นเรื่องเป็นรา ว
ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากการรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ว่าท ั้งสองคู่กรณีได้บรรลุข้อตกลงการใช้งาน โดยในสัญญาระบุว่าแอปเปิลสามารถใช้หน้าตานาฬิกาดังกล ่าวได้กับอุปกรณ์ของตัวเองอย่าง iPhone และ iPad ได้ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของสัญญาละเอียดนัก เช่นค่าธรรมเนียมในการใช้งาน หรือระยะเวลาในการใช้งาน
จบไปอีกหนึ่งเรื่อง
ที่มา - SBB


อ่านต่อ...